Friday, October 30, 2015

#24-3 T.D.T 2015FW Entrants and Waiting list

こんな素敵な友達がいて。これ以上の何かがあるなら世界中飛び回るから教えて!!
-Hiromasa Kobayashi

---

T.D.T 2015FW October 31st - November 1st, 2015
Roster:
1   Tomokazu Ihara
2   Daiju Sato
3   Domingo Chikada
4   Hajime Ando
5   Hiromasa Kobayashi
6   Hisayuki Tateno
7   Ikuo Akiyama
8   Junichi Takahashi
9   Junko Suzuki
10 Keiko Momose
11 Kiyomi Kuroda
12 Koichiro Yamaoka
13 Makoto Chida
14 Masayo Noguchi
15 Ryota Kitamura
16 Ryuji Oyamada
17 Saiko Ishiduka
18 Sakura Sakata
19 Shiori Suzuki
20 Shizuko Kakuma
21 Shun Saito
22 Takashi Yasumasu
23 Teppei Fukui
24 Tomoko Seki
25 Yoshiaki Udagawa
26 Yuichiro Namiki
27 Yumi Matsui
28 Yuri Sakai
29 Yuuki Gomi

Waiting list 10:
1   Satoshi Nishi
2   Shinya Yamada
3   Hiroaki Shin
4   Hiroyasu Tanaka
5   Masashi  Yamamoto
6   Hiromichi Kojima
7   Ryo Eshima
8   Junichi Seki
9   Manabu Kageyama
10 Tadaaki Toyoshima

---

At the lottery
---

みんなにとって素敵な100マイルになりますように!

RD TOMO